Motmobbing.se


Motmobbing.se

Vilka olika typer av mobbning finns?


  • Psykisk mobbning: Utfrysning och subtila metoder som miner, gester, ignorering, undvikande, suckar och blickar.
  • Verbal mobbning: Glåpord, skvaller, rykten, förtal och överdrifter.
  • Fysisk mobbning: Tafsningar, slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse.
  • e-mobbning: Precis som annan mobbning förutom att det sprids via olika elektroniska kanaler som sms, mail, mms. Det kan vara hot, skitsnack, rykten, blockeringar, att sprida kränkande bilder och videofilmer osv.

 

Varför uppstår mobbning?

Det finns inte ett rakt enkelt svar på den frågan utan det rör sig om ganska invecklade processer. En sak är dock viktig att vara klar över - det är inte den mobbades fel. Mobbning är i grunden ett grupproblem som handlar om relationer mellan människor. När man hamnar i en grupp uppstår olika processer som bottnar i behoven att tillhöra och bli bekräftad. Det kan leda till osäkerhet, avundsjuka, konflikter mm. Mobbning uppstår i en grupp där man mår dåligt tillsammans t ex talar illa om varandra och säger negativa saker, där det är stökigt, det råder brist på tillit, där man försöker hävda sig osv. Några i gruppen har kanske privata problem som gör att de mår dåligt och vill skylla på någon annan. När det är dålig stämning i en grupp är det inte ovanligt att de negativa känslorna riktas mot någon som blir utsedd till syndabock. Då kan egentligen vem som helst bli utvald.


Vilka blir mobbade?

Vem som helst kan bli mobbad. Det är viktigt att inte leta efter något hos den utsatta som gör den till en mobbad person. Det finns ingen sådan bild. Det är ofta slumpen som avgör vem som blir utsatt. Om man vill hitta fel hos en person för att rättfärdiga sitt beteende kan man hitta fel hos vem som helst. Mobbning är ett gruppproblem, inte ett individproblem. Mobbarna mobbar för att de har behov att ventilera negativa känslor. Vem som blir utsatt är av sekundär betydelse.


Vilka blir mobbare?

Mobbaren är ofta en person med starkt hävdelsebehov och vilja att leda andra. Det bottnar vanligtvis i osäkerhet. Mobbaren mår i regel dåligt på något sätt och vill få utlopp för sina negativa känslor. Detta sker genom att man ger sig på någon annan i gruppen. Det är lätt att hamna i ett fack där alla förväntar sig att man ska bete sig på ett visst sätt. För en person som kränker kan det vara svårt att bryta beteendet eftersom alla "godkänner" och till och med uppmuntrar det genom att hänga på eller inte säga ifrån. Ofta är mobbaren ovetande om att de andra i gruppen tycker att ens beteende är fel. Det är med andra ord inte bara den aktiva ledaren i en grupp som är ansvarig utan även de runtomkring som driver på och tillåter beteendet.

 

Nyheter

7 November

Sponsring sidan uppe

 

31 Mars 2010
Föreningen
Mot mobbing.se
Org: 802451-4856

11 Mars 2010
Uppdatering av hemsidan


11 Augusti, 2009
Startade motmobbing.se